Социални умения

Какво всъщност означава „умения за креативно мислене“ ?

·

Една често срещана грешка, когато човек пише автобиографията си, е, да изрежда гъвкави умения, които не притежава или не разбира достатъчно добре. Някои от тези умения са се превърнали в тотални клишета, а не би трябвало да е така. На света няма едничък човек, който да не обича „работа в екип“ или да няма „комуникативни умения“, забелязали ли сте ? Ето защо в тази малка поредица ви запознаваме с това какво точно означават уменията, които често се споменават по инерция и да ви стимулираме да обмислите внимателно набора си такива, когато ги споменавате в кандидатурите си.


Меките умения за креативно мислене могат да ви отведат далеч в кариерата, независимо от областта, в която се развивате. Това са качества, които ви помагат да имате уникална преспектива към проблеми (или цялостно предствяне) и са едни от най-търсените, сред работодателите гъвкави умения. Умението за креативно мислене означава, че имате оригинално и аналитично мислене и се стремите към напредък и иновации.

Какво е креативно мислене?

Креативното (или творческо) мислене означава различни неща за разлчни хора и професии. На работото място то се свежда до въздействието му върху вашата производителност и способност да се справяте с предизвикателства. Например, може да сте администратор, но да излезете с брилянтна система за картотекиране, която спестява на колегите в офиса по три часа дневно. Тази крайна цел на производителността е вашият шедьовър и сте вложили много критично творческо мислене, за да го създадете. Обикновено точно това мислене вдъхновява иновациите. По време на интервю, изброяването на примери за случаи, в които сте проявявали творческо мислене е безценен инсентив за рекрутъра.

Какво е умение за креативно мислене?

Уменията за творческо мислене не се ограничават до едно конкретно качество. Творчеството е кулминация на много качества и поведения, които могат да се подобряват с практиката.

Примери за умения за креативно мислене.

Умение за разрешаване на проблеми. Изправен пред проблемите на работното място, умът на креативния мислител преминава към нови методи за разрешаване. Работодателите търсят кандидати с такива доказани способности, защото когато проблемите се появят, ръководителите трябва да разчитат на техния екип да се справи ефективно и може би дори да превърнат проблема в положителна ситуация.

Примерите за умения за решаване на проблеми включват: комуникация, аналитично мислене, мозъчна атака, приоретизиране, планиране, координация, управление на времето, междуличностни взаимоотношения.

Аналитично мислене. Аналитичното мислене и способностите за решаване на проблеми често се смятат за едно и също нещо. В действителност аналитичното мислене е механизъм, който помага за решаването на сложни проблеми, но те не са едно и също. Аналитичното мислене се отнася до способността ви да наблюдавате, да прецените логиката и да изведете заключение. Аналитичното мислене е ключов компонент на професионалното творчество, защото това е процес, който ви позволява да насочвате идеи на практика.

Примери за умения за аналитично мислене: проучване, прогнозиране, интерпретация на данни, вземане на решения, комуникация, рефлексия.

Pages: 1 2