Работна среда

Какво всъщност е „удовлетворение от работата“?

·

Обикновено хората разчитаме на собствените си усещания, за да определим дали сме удовлетворени или не от работата си, а също така с право приемаме, че това, което е достатъчно за едни, може да не е достатъчно за други. Да, удовлетворението не е нещо, което да се измери количествено, но значението му става все по-приоритетно за компаниите, защото повишената удовлетвореност води до добра производителност, намалявене на текучеството и ред други позитивни за бизнеса резултати. Ето защо за работодателите е важно да разберат какви са границите, какво включва представата за удовлетвореността на служителите им. А за нас, като служители, е важно, за да определим по-точно какво означава лично удовлетвореността, да сме наясно със себе си и да можем да го изразим с думи по време на интервю за работа или работна среща, или годишна оценка и други случаи, когато е необходимо.


Удовлетворението от работата е, когато изпитваме констуктивни, положителни емоции, когато вършим работа на определено място. Факторите, които правят един служител по-удовлетворен може да са различни, но има бласти, които допринасят за повишаването на удовлетвореността:

Възможности.
Никой не обича задънените улици, така че, колкото повече служителите имат представа за движението, хоризонта и посоката на развитие, толкова по-доволни ще бъдат.

Удобства.
Животът ни става все по-удобен и искаме удобства и на работното си място. Гъвкави часове, допълнителни платени дни, подходящо оборудване, улеснено пътуване и др. могат да играят много важна роля за удовлетвореноста от работата.

Предизвикателства.
Скучни и повтаряеми действия, рутината като цяло е мъчително чувство, така че предизвикателствата на работното място са важни – когато работещите се чувстват предизвикани, те по-лесно учат, придобиват нови умения, фокусират се в дадена посока и постигат напредък за себе си и за компанията.

Признание.
Хората не работят, за да бъдат хвалени, но е много важно да бъдат подкрепяни и поощрявани. Когато мениджърите започнат да гледат на тях като на даденост и липсва всякаква признателност за усилията им, мотивацията (удовлетвореността) рязко спада. И обратно – очевидната признателност се възнаграждава с по-удовлетворени и мотивирани служители.

Заплащане и придобивки.
С
лужителите никога няма да се чувстват удовлетворени, ако заплащането им не може да покрие основните им нужди. Имайки това предвид, заплатите и придобивките, които позволяват на служителите да поддържат идеалния си баланс между професионален и личен живот, ще доведат до по-голямо удовлетворение от работата.

Сигурност.
Ако човек постоянно се безпокои за това дали утре ще е на работа, той не може да е удовлетворен. При компании, които комуникират честно и осигуряват чувство за сигурност сред служителите, удовлетвореността не закъснява.

Здравословна среда.
Работните места трябва да бъдат свободни от морални проблеми, тормоз, дискриминационни практики или всякакви други форми на токсична фирмена култура. Когато служителите се чувстват в безопасност в здравословна работна среда, удовлетвореността се подразбира.