Социални умения

Какво включват уменията за работа в екип

·

Живеем в общество, работим с хора и работата в екип е от значение за повечето успешни начинания. Наличието на умения за работа в екип определено е едно от най-търсените умения, но хората често го поставят по инерция в автобиографиите си, а после се оказва, че не могат да си сътрудничат с хора.


Ако не сте съвсем сигурни какво е „умения за работа в екип“ и какво включват тези умения, за да ги споменете в автобиографията си, ето накратко основното:

Уменията за работа в екип се отнасят до способността ви да работите добре с други хора – поотделно или в група. Обикновено в живота много рано се залагат подобни умения (например участие на децата в групови спортове и занимания). Тези умения са необходими практически за всяко взамодействие в обществото, а когато става дума за работодатели, те определено искат да наемат хора, които да подобряват, а не да нарушават динамиката на работната среда.

Комуникация.
Комуникативността не е само способността да се говори (много), а е сбор от добри навици на общуване. Ефективната комуникация разчита на умения за излушване, дружелюбност, уважение, онлайн комуникация, внимание към езика на тялото, ясно изразяване на идеи, задаване на въпроси при нужда.

Други ключови аспекти на уменията за работа в екип включват:
Разрешаване на конфликти
Умения за слушане
Надеждност
Респект
Умения за изграждане на връзки
Поемане на отговорност
Взимане на решения
Делегиране
Окуражаване
Убедителност
Представяне
Обратна връзка
Подкрепа и доверие

В заключение, когато знаете какви са основните аспекти на уменията за работа в екип, можете да включите тези, които се отнасят до вас в автобиографията ви и да имате предвид тези, които не притежавате като посока за бъдещо развитие.