Кариера

Какви умения да изброите в автобиографията си, когато кандидатствате за работа?

·

Разделът за умения във вашата автобиография е ключов, защото в него имате възможност да подчертаете квалификацията за работата, за която кандидатствате. Независимо от това какъв формат използвате за СВ-то си, тази част ще бъде четена от работодателя, за да определи дали сте подходящи за позицията. Въпреки че това е кратък раздел, той може да окаже голямо влияние върху решенията на наемащия.

Преди да изясним какво точно да включите, трябва да имате представа за разликата между меки и твърди умения. Твърдите умения са такива, които научавате чрез обучения и показвате конкретен експертен опит. Меките (или гъвкави) умения са личностните ви черти, междуличностните способности и нематериалните качества, които ви правят по-ефективни на работното място. По правило работодателите оценяват високо и търсят хора с изявени междуличностни способности. Тъй като по същество меките умения са преносими между индустрии и позиции, не е нужно да ги персонализирате твърде много спрямо всяка кандидатура. Но, ако видите, че все пак в изискванията за позицията отчетливо се появява някое гъвкаво умение, помислете дали го притежавате и ако да, изведете го напред.

Как да изброите уменията си в автобиографията?
Според това какъв е форматът на вашето СВ, секцията с умения може да се постави на различн и места. Обикновено СВ-тата са хронологични, така че ако следвате този формат, разделът за уменията ви е в долната част на документа, тъй като водеща е трудовата ви история. Ако пишете функционална автобиография уменията и квалификациите ви трябва да са на преден план, а историята на опита ви отива по-назад. Такова СВ е подходящо за хора, които имат пропуски в заетостта или нямат конкретен опит за областта на целевата им работа. При комбинираният вид СВ двата споменати модела се смесват – това са СВ-та, които са подходящи за позиции на високи нива и промени в кариерата, където отново е препоръчително раздела с уменията да е водещ преди трудовата история.

Независимо къде ще го поставите, разделът за умения трябва да има обозначение: „Умения“, „Свързани умения“, „Допълнителни умения“, ако кандидаствате в ИТ сферата може да я наречете и „Технически умения“, защото очевидно за тази индустрия те са основно важни.

Какви умения да изброите?
Това зависи основно от длъжностната характеристика, от изискванията за позицията. Крайната цел е уменията, които ще изброите да съответстват на изискваните. По пътя следвайте тези пет стъпки:
– създайте списък тип мозъчна атака т.е всички умения, които притежавате;
– разделете уменията си на твърди и меки;
– махнете уменията, които очевидно нямат връзка с позицията, за която кандидствате;
– подчертайте тези, които имат пряка връзка с изискванията и ги изведете на преден план;
– допълнете с останалите, които смятате, че имат връзка с целта ви.

Колко умения да поставите в СВ–то си?
Не повече от 10 в здравословната комбинация твърди-меки. За хронологично СВ се стремете към горната граница, за функционална се концентирайте задъбочено към по-важните и обяснете как сте ги използвали за професионалния си успех. Ако смятате, че имате повече от 10 умения, изпозлвайте най-силните и подходящи в началото.

Разделът за умения във вашата автобиография може да е малък, но би трябвало да е прицелен точно, ако искате да получите отговор от мениджърите по наемане на работа.