Социални умения

Какви качества трябва да притежавате, ако искате да работите от вкъщи

·


Тъй като светът става все по-дигитализиран и свързан, дистанционната работа все повече се превръща в норма, а не в изключение. В този контекст както работодателите, така и служителите трябва да се адаптират към новата работна среда. Докато дистанционната работа предлага гъвкавост и автономност, но и изисква дисциплина, фокус и отлични комуникационни умения, за да бъде успешна.

Ето някои от качествата, които дистанционният служител трябва да притежава, за да бъде успешен:

Самомотивация.
Дистанционната работа не идва със същия вид структура и надзор като работата в офиса, така че служителите трябва да могат да останат мотивирани и фокусирани без постоянен надзор.

Управление на времето.
Отдалечените работници трябва да имат отлични умения за управление на времето, за да са сигурни, че могат да изпълняват задачите в срок. Да можеш да определяш приоритети, да спазваш крайните срокове е от огромно значение за отдалечените работници, за да се гарантира, че са продуктивни и отговарят на очакванията на компанията.

Комуникационни умения.
Ясната комуникация също е едно от ключовите качества, които трябва да притежава дистанционният служител. От него се очаква да може да комуникиа ефективно чрез различни дигитални комуникационни канали като имейл, съобщения и видеоконференции, а също така да умее да използва поне една програма за управление на проекти и работа във виртуален екип. Не на последно място, комуникацията трябва да е навременна, т.е очаква се, че дистанционният служител е на мястото си в работно време.

Адаптивност.
Дистанционната работа често означава, че служителите трябва да се адаптират към променящата се работна среда и различни начини на работа бързо.

Технически умения.
Дистанционните служители трябва да владеят умения в използването на технологии, за да са сигурни, че могат да работят ефективно във виртуална среда.

Те трябва да са запознати с различни софтуери и приложения, използвани за управление на проекти, комуникация и сътрудничество, като Google Docs, Slack, Zoom или Trello и др.

Отговорност.
Носенето на отговорност е свързано с умението да работиш самостоятелно – дистанционните служители трябва да имат висока трудова етика и да поемат огтговорност за представянето си.

Проактивност.
Дистанционният работник трябва да бъде проактивен в общуването с колегите си и да търси помощ, когато е необходимо. Това означава да бъдете проактивни в търсенето на обратна връзка, да съобщавате за опасенията и да предоставяте решения на проблеми.

Накратко, дистанционната работа изисква специфични качества, които се различават от тези, необходими в традиционна офис среда. Ако ги притежавате, можете да ги добавите и в СВ-то си, когато кандидатствате за отдалечена позиция.