Кариера

Каква е разликата между СV и резюме?

·

Ключовият компонент на портфолиото на всеки кандидат за работа е CV-то. Или резюмето? Разликата между двата документа не е голяма, и често се използват като взаимозаменяеми понятия – в крайна сметка и двата са начини да представите професионалния си опит.

У нас понятието „резюме“ почти не се използва, повечето мениджъри по наемане изискват CV, като под това всъщност разбират резюме, така че двете понятия са размити. Но, тъй като на много места на английски ще срещнете понятието „резюме“, е хубаво да знаете, че има разлики между двете.


Какво е CV (Curriculum Vitae)?
CV-то е автобиография. Тя дава подробности за натрупан професионален опит и различни квалификации като образователни степени, професионално обучение, специфични за отрасъла сертификати. Според естеството на работата и годините опит, едно CV може да включва и публикации, награди, професионални членства, участия в различни професионални форуми, изследователски проекти, патенти, доброволчески опит, преподавателски опит и др. Автобиографиите включват и основна информация като контакт и информация за гъвкавите умения на кандидата. CV-то е по-обширен документ, в който се „разказва живота“, както предполага и самото понятие и понякога може да включва дори снимка или семеен статус, информация за хобита и др.

Какво е резюме?
Резюмето от своя страна е целенасочена картина на професионалния ви живот, която е съобразена с изискванията и нуждите за конкретна позиция. На практика адаптирането на едно CV за определена функция го прави резюме. Резюмето е представяне накратко.

Така че ключовата разлика между CV и резюме е, че CV-то се базира на основните професионални акредитации, докато резюмето се фокусира върху конкретни опит, умения и компетенции за нуждите на конкретна роля. Другата разлика е, че резюмето обикновено се състои от изреждането на трудов опит, започвайки с текущата или последната позиция с по-кратки раздели за образование и компетенции. CV-то от своя страна съдържа по-голямо разнообразие от подраздели, описващи в най-различни детайли сертификации, публикации, награди и др., така че е е доста по-дълъг документ (3-5 стр.), докато резюмето обикновено е ограничено в една страница за младши кандидати и две за по-високите нива.