Продуктивност

Каква е разликата между производителност и ефективност?

·

Производителността измерва количеството.
Измерването на производителността е лесно, затова много хора се фокусират върху нея. Обемът на резултатите се изчислява за два еднакви периода. Например, ако четете две книги през декември и четири през януари, тогава през януари сте били по-продуктивни. Или ако клона на фирмата, в който работите има оборот 10 хиляди, а този в Стара Загора 15 хиляди за месец, вторият се смята за по-продуктивен.

На пръв поглед изглежда, че това е достатъчно. Но не е.

Ефективността измерва качеството.
Ако погледнем по-горния пример, ефективността е сумата, която ще остане като печалба, след като платите всички разходи. Приходите във вашия офис може да са по-високи от тези в офиса в Стара Загора, защото разходите са управлявани по-добре.

Също така ефективността може да измери съотношението на качеството на работа и прекараното време. Например двама служители в кол център трябва да интервюират по 100 клиента на ден. За целта първият се обажда на 150 души, а вторият на 300. Въпреки, че и двамата постигат резултата, първият е по-ефективен, защото е направил само 50 допълнителни разговора, а вторият 200.

В такъв случай трябва ли да сме обсебени от ефективността?
Не. Когато сме обсебени от ефективността започваме да се съмняваме в себе си, да се тревожим и отлагаме. Ако сте на отговорна позиция, на екипа ви ще му е трудно да създаде нещо от страх, че ще допусне грешка. Това е причината много хора да блокират на етапа на анализа, опитвайки се да предвидят всичкки последици.

Има случаи на успешни перфекционисти като Стив Джобс например. Но повечето успешни хора не са перфекционисти – това пречи на взимането на решения за действие и страхът от провал не позволява движение напред.

Ключът е в намирането на баланса.
Едното не е по-важно от другото. И двата показателя трябва да бъдат подобрявани. Хубаво е да се постигат резулати, но първо си струва да се преценят разходите, времето, ресурсите, които се инвестират.

Ако вашата производителност е толкова висока, че има много грешки в резултатите, влиза в сила закона за намаляващата възвращаемост. Същото се случва и ако се сблъскате с перфекционизма – страхът пречи за оптималното представяне.