Социални умения

Каква е ползата от високо EQ на работното място?

·

Емоционалната интелигентност е способността да разбираме чувствата си, да проследяваме как и защо са възникнали и да решаваме какво да правим с тяхПсихолозите потвърждават, че е невъзможно да се възпрепятстват емоциите, но да ги управляваме е в нашата власт. Това прави емоционалната интелигентност умение и то от най-търсените, без които пазарът на труда в бъдеще ще е невъзможен.

Емоционалната интелигентност може да бъде както индивидуална, така и обща за конкретна компания или работен екип – нарича се колективен емоционален фактор. Екипите, в които EQ е високо, имат по-висока производителност, тъй като специалистите взаимодействат по-добре помежду си. И обратно, ниската емоционална интелигентност в екипа води до проблеми, конфликти, неразбирания, тревожност, загуба на време в обмисляне на неприятни ситуации и т.н. Това е ясно на всички и на интуитивно ниво, но има и съответните научни доказателства, подкрепящи реалността – здравословната корпоративна култура е директен път към успешен бизнес. Проблемът е, че въпреки че знаем всичко това, постоянно попадаме в едни и същи капани, които осуетяват способностите ни да различаваме емоции и желания.

Ето само три примерни ситуации, в които емоционалната интелигентност играе решаваща роля за ефективността на компанията:

1. Служителят поема твърде много.
Служител или мениджър се стреми да решава всички проблеми и да се задълбочи във всичко наведнъж. В резултат производителността му спада, а по време на растеж на компанията това е забележим проблем. Човек с високо
EQ ще може да признае емоциите, които пречат на делегирането – страх от загуба на контрол, прекомерно желание за одобрение и т.н. предпоставки за непродуктивен перфекционизъм. Работодателят, от своя страна, търси кандидати, които имат задълбочена представа за силните и слабите им страни, комуникативни умения, умения за делегиране и др., за да осигури добрия поток на информация в екипите му.

2. Работните срещи завършват със скандали.
Дискусиите в екипа се водят на „висок градус“ и не може да се постигне разбирателство между членовете му, тъй като те не приемат различни гледни точки. Хора с по-високо
EQ ще могат да анализират защо това се случва, да не приемат лично думите на останалите и т.н. Ето защо работодателите търсят служители с ниво на аналитично и критично мислене, умения за презентиране и изразяване на гледна точка и т.н.

3. Клиентът иска невъзможното.
Възможно ли е да се изпълнят желанията на клиента като в същото време се достави качествен продукт? Не и ако служителят не притежава емпатия, няма умения за преговаряне, умения за изслушване, намиране на компромис, резултатна ориентираност и др. свързани с емоционалната интелигентност гъвкави умения.