Работна среда

Има ли признаци за токсична работна среда още по време на интервюто?

·

Влизате в офиса на компанията, в която кандидаствате за работа и всички наоколо изглеждат напрегнати и нещастни. Това е само върхът на айсберга.

Токсичната работна среда и култура е най-често срещаната причина за напускане. Под такава се има предвид неетично поведение, неуважение, липса на равнопоставеност, липса на културно и личностно многообразие, лоши взаимодействия в екипа и т.н. Такава култура освен, че е вредна за самата компания, е много вредна и за менталното здраве на служителите – жив кошмар, при който не спирате да мислите за тиранина си шеф, за поредното унижение, което ви очаква, за страха, че може да не сте свършили всичко, както се очаква, че пак трябва да питате за по-ясни инструкци, че пак ще се наложи да се сблъскате с подлост и т.н. и т.н.

Логично е, да внимавате много за културата на компанията и за сигнали, че това не е място за вас още в процеса на кандидастване. Избягването на токсична атмосфера би трябвало да е една от целите ви и можете да приложите няколко начина, за да се ориентирате – с предварително проучване, слушане и задаване на въпроси. Ето няколко посоки:

Лоши коментари навсякъде.
Не се осланяйте на коментари по форуми онлайн, защото там по правило никой не е доволен от нищо, но ги имайте предвид, когато кръстосвате информацията си. Опитайте се да разберете къде е предишният служител, какво се е случило с него, има ли голямо текучество в компанията. А ако чувате лоши неща за бивши и настоящи служители от настоящи мениджъри в компанията, то това е лош знак и класически пример за тормоз и неприемливо поведение.

Изглежда, че в екипа има рестрикции за комуникация.
В здравословна среда всеки спокойно говори и споделя информация, опит и си сътрудничи с колегите. В контролирана среда мениджърите държат на ограничена комуникация в екипа, включително с потенциални служители. Това е признак на недоверие, затегната политика, липса на обратна връзка и склонност към микроменажиране от страна на прекия началник. Освен, ако не кандидатствате действително за компания, в която има много строги нива на достъп, поради обективни причини, не е оправдано да ви се налагат рестрикция да общувате ефективно с други членове на екипа или с хора от други екипи. Също така внимавайте за изрази като „Аз съм шефът и аз решавам“ или „Аз наемам и е важно аз какво мисля“, или „Аз съм шефът тук“ и подобни класически сигнали за токсична работна среда.

В компанията изглежда, че няма никакви проблеми.
Както няма идеални служители, така няма идеални компании. Ако на приказки и външен вид всичко изглежда перфектно, то се очаква и вие да сте перефектни – това потенциално ще доведе до това да криете грешки, да се преструвате, че всичко разбирате и да търсите начини да отчитате резултати по индиректни начини като например  „Днес изпратих 20 имейла и стоях в офиса до 7“. Тоест, отнасяйте се с известно подозрение към идеалната картина, които рисува потенциалният ви работодател.

„Тук е така“.
Обикновено представителите на компанията винаги се стремят да създадат положителен имидж, поради което много признаци за нездравословна атмосфера могат да останат невидими. Но изрази като „Така стоят нещата в нашия бранш“ или „Така го правим“, или „Тук е така“ показват какви организационни норми и стандарти се спазват в процеса на работа. Ако това има негативна конотация, оправдаване на микромениджмънта или загриженост единствено за печалбата, трябва да помислите къде отивате. Можете да проучите малко това, като попитате за бонусната саистема – ако не се посочват ясни критерии, вероятно просто няма ясни критерии и се награждават само тези, които са готови да сътрудничат с шефовете, защото „тук е така“.

Разбира се, това са само няколко сигнала, че нещо може да не е наред с работната среда. Не е приятно да се отделя много време за интервюта, които не водят до никъде, но е по-добре да обмисляте внимателно и да се вслушвате в интуицията си, отколкото да рискувате здравето и щастието си, работейки за токсични хора в токсична среда, от която после ще трябва дълго да се възстановявате.