Now Reading
Илия Кръстев, AIBEST: Ние сме основа за задържането на младите хора в страната

Илия Кръстев, AIBEST: Ние сме основа за задържането на младите хора в страната

 

Езиковите и ИТ уменията са сред водещите предпоставки за развитие и разрастване на бизнеса с изнесени и със споделени услуги, процеси и дейности в България. По какви проекти, свързани с образованието, работи AIBEST? През 2019 г. в опит да напасне висшето образование спрямо нуждите на индустрията, асоциацията стартира магистърска програма в сферата на аутсорсинга съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

– Образованието е стратегически приоритет на асоциацията от самото й създаване. Партнираме си с почти всички големи университети в страната, част от тях са наши членове. Вече втора година тече съвместната ни магистърска програма в Софийския университет. В момента работим и с други висши учебни заведения в страната по стартиране на нови програми в актуални специалности. Освен това, повечето ни членове, допълнително към общите ни усилия, разработват и свои академии, с които споделят своя опит и експертиза с младите хора или с тези, които са решили да се преквалифицират. Ние сме и традиционен партньор на Министерството на образованието и науката в програмите им за ранно кариерно ориентиране и създаване на STEM среда в училищата.

По какви инициативи, свързани с COVID-19, работиха AIBEST и членовете на асоциацията от настъпването на пандемията? През месец март 2020 организацията обяви, че ще осигури безвъзмездно най-малко 15 000 човекочаса работа по критични и ключови електронни системи на публичната администрация в подкрепа на усилията на българското правителство да ограничи разпространението на коронавирусната пандемия.

– Като социално отговорен бизнес, още със старта на пандемията ние протегнахме ръка и заявихме готовност пред правителството да помогнем в експертизата ни в дигитализацията на ключови системи  в страната. Беше създадено мобилното приложение ViruSafe, чатбот канал във Viber, членовете ни дариха техника на училищата за нуждаещите се ученици към преминаването им към онлайн обучение и т.н.

Кои са най-важните изводи от годишния доклад на AIBEST за 2020 г. според Вас? Кои постижения на AIBEST през кризисната 2020 г. бихте посочили като най-значими?

– Реално последният годишен доклад на AIBEST, който публикувахме в края на миналата година, е на база резултатите на сектора ни за 2019 г., която се оказва поредната успешна година за индустрията. Отново отчетохме ръст от близо 20% в размера на сектора ни и принос от 5,5% към брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Като сравнение ще спомена, че данъците, които индустрията е внесла в държавната хазна се равняват на бюджета на община Казанлък за 2020 г. или малко повече от разходите в бюджетната рамка на Столична община за здравеопазване през 2020 г.

Предварителните ни данни за 2020 г. показват, че дори и в тази година ръстът също ще остане двуцифрен. Прогнозата към 2022 година сочи, че индустрията ще продължи да се развива и да бъде основен стълб в българската икономика, като относителният й дял в БВП на страната ще достигне 8,9%.

See Also

Важна положителна тенденция, която наблюдаваме, е експанзията на индустрията на национално, ниво като все повече компании отварят офиси извън София. Това не само спомага за развитието на местните икономики, но и дава възможност на много хора да останат в родните си места, получавайки заплати над средните за страната. От друга страна, в това има голяма полза и за компаниите, които често страдат от липса на квалифицирани кандидати в градовете, в които до сега са имали офиси. Тази тенденция ще продължи и през 2021 г.

Какво включват очакванията и плановете на AIBEST за предстоящата 2021 г.?

– И през 2021 година ние ще продължим да налагаме имиджа на България като дестинация за устойчиво развитие на продукти и услуги с висока добавена стойност на световно ниво. Ще работим и за поддържането на благоприятна инвестиционна и бизнес  среда, чрез която да капитализираме този имидж и да дадем реална възможност на младите таланти в страната да останат да учат и да се развиват тук.

Въпросите подготви Констанца Кадънкова

Pages: 1 2
What's Your Reaction?
Може и по-добре
0
Не ми допада
0
Става
0
Страхотно
0
Супер
0
View Comments (8)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 Mindhire.me | All Rights Reserved

Scroll To Top