Тренд

Илия Кръстев, AIBEST: Ние сме основа за задържането на младите хора в страната

·

Илия Кръстев e председател на Управителния съвет на Асоциацията за иновации, бизнес, услуги и технологии (AIBEST) и изпълнителен директор на A Data Pro. От октомври 2019 г. Българската аутсорсинг асоциация се трансформира и се преименува на Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (Association for Innovation, Business Excellence, Services and Technology – AIBEST). В началото на 2021 г. разговаряме с г-н Кръстев относно развитието на сектора на бизнес услугите и технологиите, кариерните възможности, които дава на младите хора, връзката на индустрията с образованието, инициативи, свързани с COVID-19, плановете за 2021 г. и др.


Доколко беше засегната и как се адаптира българската аутсорсинг индустрия към новата реалност и кризата след настъпването на пандемията от коронавирус – социална изолация, рецесия, спиране на проекти?

– Започвам отговора с едно уточнение. Думата аутсорсинг отдавна стана тясна като описание на услугите, които компаниите от сектора реално предлагат. Ясно изразена тенденция от последните няколко години е компаниите в нашата индустрия да развиват и предоставят услуги с висока добавена стойност, както и много собствени продукти, стъпвайки на автоматизацията на процесите и изкуствения интелект. За да сме адекватни на тази промяна на пазара, в края на 2019 година името ни беше променено на Асоциация за иновации, бизнес, услуги и технологии и в нея липсва думата аутсорсинг.

По отношение на връхлетялата ни пандемия, едва ли има сектор в икономиката, за който 2020 година да не бъде определен като предизвикателен. Заради характера на нашата дейност и талантливите хора, които работят в индустрията ни, можем да кажем, че секторът ни беше сред най-малко засегнатите от ситуацията. Това, с което можем да се гордеем, е, че изключително бързо успяхме да трансформираме процесите си, да преминем в режим на работа от вкъщи, да преразгледаме и адаптираме портфолиото си от услуги. Бизнесът ни остана стабилен и след първоначалното сътресение, противно на очакванията за спад и загуба на проекти, голяма част от компаниите в сектора отбелязаха увеличение на броя на новите проекти и продукти.

Секторът се слави като един от най-привлекателните за младите хора в България. По какъв начин тази индустрия привлича, задържа и развива младите таланти от поколенията Y (милениали) и поколението Z?

– Краткият отговор е – добри условия на труд и възможности за бързо професионално израстване и разгръщане на таланта. Реално ние сме основа за задържането на младите хора в страната, а понякога дори и за завръщането им в родината. Нещо повече: индустрията затвърждава и позицията си на предпочитан работодател, което се доказва от нарастващия брой хора, работещи в сектора. Към август миналата година броят на заетите в индустрията е близо 81 000, което е с повече от 3000 спрямо успешната 2019 година. Секторът на бизнес услугите и технологиите формира 3,5% от пазара на труда в България. Едновременно с това, индустрията генерира 9,3% от всички разходи за заплати в икономиката, което ясно демонстрира предимствата на сектора като избор за кариерно развитие във финансов план.

Кариерните предпочитания на младите днес се диктуват и от много други предимства, които индустрията предоставя  – работа с авангардни технологии, изключителният баланс между работа и личен живот, предизвикателният и динамичен характер на проектите, работата с клиенти и партньори от цял свят, пътуванията, възможността за постоянно обучение и самоусъвършенстване, кариерните възможности, ценностите и културата на работа, прилаганите добри мениджърски практики и умения – всичко това, което компаниите в сектора развиха като програми и политики за привличане и задържане на талантите през годините. Като ключов фактор за избора на служителите бих подчертал и смисъла и ползите от тяхната работа, включително и по отношение на социалната й значимост. Не става дума само за програмите за корпоративна социална отговорност, даренията, доброволчеството или пряката подкрепа за хора в неравностойно положение. Става дума за съществения принос за икономиката и социалната система чрез платените данъци и чрез решенията, които определят бъдещото развитие на човечеството – дигитализацията, автоматизацията и внедряването на изкуствен интелект, обработката на отворени данни и прозрачността в електронното управление, развитието на знание-интензивна икономика с иновативни, предприемачески решения, които решават ключови въпроси за обществото.

Кои са най-търсени умения и професии в индустрията?

– Трудно е да бъде направено обобщение на професиите, защото хората, ангажирани в нашия сектор са много различни – IT специалисти, анализатори на данни, HR експерти, финансисти, хора със силни езикови познания и много други. Общовалидните за тях качества са висока дигитална култура, владеенето на поне един чужд език, желанието за учене и способност за бързо усвояване на нови умения, иновативно мислене, адаптивност, отговорност. Нашият сектор е сред най-големите инвеститори в  образованието на младите хора у нас. И това важи едновременно както за развитие на специфичните познания в дадена област, така и за софт уменията.

Pages: 1 2