Опит

Иван Василев, BESCO: България все още не е най-доброто място за бизнес, но от всички нас зависи да го променим към по-добро

·

Иван Василев е член на управителния съвет на Българската стартъп асоциация – BESCO – The Bulgarian Startup Association  от 2018 година. Заедно с колегите си работят за трансформирането на икономиката на страната и базирането й на наука и развойна дейност, с фокус върху индустриите с висока добавена стойност. Проактивно разработват предложения за закони, които да стимулират и улеснят стартирането и управлението на иновативен бизнес в България.

Завършил „Финанси“ в УННС, той е част от екипа на Президента на Републиката между 2012-2015 година, където е ангажиран с областите информационни технологии, иновации и здравеопазване. След това се присъединява към екипа на софтуерната компания Obecto, в която продължава да работи и днес. Част е също и от дигиталния кооператив Comrade Cooperative

Разговаряме с Иван Василев относно развитието на стартъп екосистемата и инвестиционните фондове в България, средата и възможностите за подкрепа на стартиращ бизнес на национално ниво, добрите примери и др.


На какво ниво е българската стартъп екосистема в сравнение с държавите лидери в областта на стартирането на бизнес? Доколко правенето на бизнес в страната става бързо, лесно и гъвкаво и кои са областите, в които може да се постигне подобрение?

Предприемаческата екосистема започна своето развитие благодарение на средствата на инициативата на Европейската комисия – JEREMIE. За периода от 2007 г. до сега сме изградили една екосистема, която все още е в начален етап на развитие и изключително важно да направи следващата ключова стъпка от израстването си, за да догони утвърдилите се като успешни места за стартиране на бизнес като Лондон, Париж и Берлин. Има стартиращи компании в големите градове на страната, обмен на идеи и опит, финансови инструменти за финансиране в различните етапи на развитие на компаниите. Една от основните приоритетни области, в които активно работим с колегите ми от BESCO – Българската стартъп асоциация е промяната в закони, с цел лесното създаване, управление и ликвидиране на фирми. В момента в българското законодателство липсва подобна гъвкавост. Един от законопроектите, по които работим и който ще е готов в следващите месеци, е насочен към подобряване на Търговския закон. Целим да създадем нов вид дружество, чрез което да регламентираме отношенията между: основател, служители, и инвеститори. Искаме да въведем и да регламентираме понятия като vesting, option pool, tag along, drag along. Тази промяна може да се окаже изключително актуална в сегашната ситуация на криза, породена от пандемията, и заложените механизми могат да бъдат използвани за стимулиране на служителите, които остават в компании с намалени приходи, давайки им дял от компанията, по лесен, бърз и удобен начин.

В България вече има много работещи фондове – и частни, и на държавно ниво, които набират и финансират начинаещи бизнеси в различна фаза от развитието им – ранна фаза – Early (Seed), фаза на растеж – Growth (Scaling), фаза на възвръщаемост – Revenue (Exit) и др. Достатъчно ли са предложенията и от двете страни – стартъпи и инвеститори? Доколко са достъпни инструментите за финансиране?

Факт е, че през последните години в България се създадоха и успешно инвестират редица частни фондове. Голяма част от тях са съфинансирани със средства по различни програми на Европейския съюз. За да се изгради икономика, базирана на индустрии с висока добавена стойност, достъпът до капитали е също толкова важен, колкото и достъпът до висококвалифицирани специалисти.

С цел повишаване на средствата за инвестиции в стартиращи компании, базирани на наука и иновации, важен играч могат да се превърнат частните пенсионни фондове. В момента, тяхната възможност за инвестиции в алтернативни инвестиционни фондове (включително и фондове за рисков капитал) е до 1 % от управляваните средства. Нашата цел да вдигнем този праг до 5% и по наши изчисления това би довело до свежи 500-700  млн. лв., които да бъдат инвестирани в стартиращи компании.

По темата дали в България има достатъчно добри и иновативни идеи, които да се превърнат в успешен бизнес, отговорът ми би бил, да, има, но винаги може повече. Ако изградим работещ технологичен трансфер, при който учените, създаващи иновациите, базирани на научни открития (в България имаме доста такива, но за жалост голяма част от тях са непознати за широката публика) се срещнат с предприемачите и започнат да работят заедно, то със сигурност ще видим ръст в броя на компаниите, с  потенциал за експоненциален растеж.

Pages: 1 2