Кариера

Защо трябва да познавате конкуренцията, когато търсите работа?

·

Познаването на конкуренцията може да изиграе важна и позитивна роля при търсенето на работа. Често, когато човек се сблъска с трудности и не намира веднага желаното, започва да се пита какво не е наред с него, защо не е поканен на интервю, защо му отказват и др., а това повишава тревожността и занижава самооценката – все ненужни и вредни състояния. Тези негативни ситуации могат да се избегнат, ако включите в проучванията си и конкуренцията.

Конкуренцията може да е пряка, тоест да познавате конкретните личности, които кандидатстват за желаната от вас позиция, а може и да не познавате никой, когото конкретно да проучите.

В първия случай може кандидатите (или кандидатурите) да се виждат в сайта, където е публикувана обявата например. А може и просто да сте чули, че лицето Х също ще кандидатства. Допитайте се веднага до LinkedIn, за да анализирате „въоръжението им“ – проучете опита, знанията и уменията им и създайте таблица, в която да отбележите най-силните им страни и недостатъците, които забелязвате. Когато се подготвяте за отговорите на най-очакваните въпроси за интервю, някои слабости на конкуренцията, които са ваши силни страни, могат да бъдат подчертани или други аспекти, които липсват при тях, а при вас изпъкват.

При втория случай не познавате никого и не знаете нито колко хора кандидатсват, нито каква е автобиографията им. В този случай е по-трудно да се ориентирате колко силно конкурентна е позицията и какви са очакванията към нея. Това е по-често срещаният вариант, така че ще трябва да отделите малко повече време, отново чрез LinkedIn или сайта на компанията, където кандидаствате. Направете широко търсене на хора, които работят на позицията, която искате да заемете. Например 10 – 15 души на такива позиции от желаната сфера достатъчни. Огледайте добре автобиографиите им, какви са най-често срещаните умения, нивото им на образование, трудовия опит, проектите, по които са работили или изпълняват в момента, постиженията им, хвърлете око на влиятелните лица, които следят. Отново е най-добре да направите таблица, в която да отбележите общите моменти при всички тези хора, както и по-специфичните им качества, които ги отличават, за да ги сравните конкретно със своите.

Така, в крайна сметка, вместо да губите време в догадки защо не ви канят на интервю или защо не сте предпочетен кандидат, ще имате още един силен инструмент в своя полза.