Умения

Защо никой вече не иска да е мениджър?

·

Според Harvard Business Review, цитращи проучване на CareerBuilder, проведено сред над 3600 служители, повечето хора не искат да бъдат мениджъри. Групата, която се интересува от издигане е 34% от компаниите. Това не е достатъчно, за да задоволи нуждите от амбициозни мениджъри.

С времето репутацията на ролята на мениджъра е все по-лоша. Мениджърът е човек, който подписва, одобрява, напомня, казва на хората какво да правят, а после им казва, че го правят погрешно. И въпреки че длъжностните характеристики на служителите обикновено се разминават с работата им, поради постоянното движение на работния процес, то ролята на мениджъра си остава горе долу същата и не отразява ускоряващите се промени, които настъпват в света на труда. Например хибридната работа вече е факт, а мениджърите имат нужда от специфични процеси, за да могат да подкрепят екипите, независимо къде се намират. Или фактът, че скоростта на работа се променя – „годишно“ например изчезна от бизнес разговорите, защото промените са светкавични и мениджърите трябва да са в крак много побързо. Или организационната диаграма, в която всичко се слува в екипи. Такава диаграма днес е само основата, защото служителите се движат между екипи и допринасят за много екипи едновременно, съответно мениджърите трябва да имат необходимата видимост към обхвата на работа на членовете на екипа си.

Как организациите да привлекат повече желаещи за мениджърски позиции? Като променят културата в компанията. Fast Company предлагат три начина как да се случи това:

1. Опростете ролите.
С пандемията отделите за човешки ресурси прехвърлиха много задачи на мениджърите, но те не могат да заместят експертизата в областта на човешките ресурси. Ако се очаква от лидерите да изпълняват насочването на най-важните активи, то те не бива да се претоварват с административна работа. Мениджърите трябва да могат да разчитат на HR екипа, който да активно да подпомага трудните разговори, документирането на представяне и т.н.

2. Отнасайте се с хората като с възрастни.
Доверието в организацията е много важно. Ако сте наели възрастни хора, то отнасяйте се с тях като с възрастни хора. Нужно ли е да се дава разрешение например, ако трябва човек да отиде на лекар или да наблюдавате какви приложения използват служителите ви? Нормите на работното място не могат да се проектират около изключенията, приемете зрелостта на талантите, които сте наели и създайте отделни процеси за изключенията.

3. Наблегнете на добрата работа.
Мениджърите имат пряката видимост, за да подмомогнат служителите да вършат повече и по-добра работа. Те трябва да приличат повече на любим учител, който вижда най-доброто в учениците си, а не на директора в училище, който ви чака в кабинета си след часовете. Стимулирайте по-леките и чести връзки между мениджърите и членовете на екипа, а не редките обременяващи служебни разговори. Това означава по-малко документация, умишлено фокусиране върху силните страни на служителите и уважение към ролята им.