Бъдеще

Защо не бива да се притесняваме, че роботи ще заемат работните ни места

·

Ако можем да заемем метафора от света на киното, то има два вида роботи – R2-D2 (удобен механичен дроид, който е нещо като домашен любимец) и терминатор, който ще ни изтреби.

Днешните страхове от автоматизацията се свеждат до три: машините ще изпълняват по-ефективно задачи; изкуственият интелект ще започне да взима по-ефективно решения; технологичните компании ще продават софтуер, който да замества бавните хора.

Тези страхове не са без основание, но в историята най-големите технологични възможности винаги са увеличавали заетостта на хората, не са ги замествали. През 2021 г. нови технологични засилват тази тенденция – технологиите ще комбинират ефективността на машината с човешката съпричастност, за да направят взаимодействието на хората по-ефективно и ефикасно. Изкуственият интелект и машиното обучение ще даде възможност за по-бързо учене, проуските в уменията на хората ще се заместят от технологии, а работните места ще бъдат преконфигурирани, така че да отговарят на нови и нови възникващи нужди.

Вече много рутинни задачи са автоматизирани и все повече хора получават заплащане за гъвкави умения и качества, които им дават възможност да работят в екипи, да решават проблеми, да идентифицират нужди на потребители и др. – задачите ще бъдат подобрявани, а не заемани от технологиите. Ето три примера:

Superhuman е комбинация от гениален дизайн (създаден от хора), софтуерни разширения и хакове на Gmail и 30-минутно включване от реален човек, който „се сприятелява“ с нови клиенти и персонализира интерфейса на Superhuman, за да отговаря на нуждите на клиента по имейл.

В медицината стартъпи като PathAI използват опитни патолози, за да обучават своите алгоритми, които след това използват машинно методи за обучение за подобряване на точността на клиничните диагнози и информиране за иновациите в персонализираната медицина.

Medallia предоставя софтуер, който използва знанията и находчивостта на служителите за поддръжка на клиенти от първата линия, за да подобри своя AI, чрез свързване на точките между изборите от служителите и удовлетвореността на клиентите, което им позволява да дават интелигентни, практични предложения в реално време.

Истинското бъдеще на работата е R2-D2, чиято сила е способността му да работи заедно с хората и да подобрява тяхното представяне, не да ги елиминира. Хората имат възможност да преконфигурират човешките ценности, които искат технологията да въплъщава. Предизвикателството, поне за следващото десетилетие, няма да бъде способността на технологията да работи като R2-D2 – това вече го имаме – а изкривени правила на играта, човешки бъгове, които биха могли да създадат Терминатора.

Но успехите на компании като Superhuman, PathAI и Medallia създават условия за разцъфване на augtech (подсилващите технологии), увеличавайки притока на рисков капитал, увеличаване на броя на стартиращи компании и насърчаване на по-утвърдени технологични компании да подчертаят своите augtech предложения.

Тези, които възприемат augtech, ще бъдат възнаградени с бързо преквалифициране, по-приобщаващи иновации, креативност на всяко ниво, по-голяма отвореност за промяна, по-добри приходи и по-пълноценни преживявания. Настъпва времето на R2-D2.