Кариера

Защо личните ви цели трябва да са приоритет в работата?

·

Личните и кариерните цели са свързани. Общо казано постигането на личните цели позволява на човек да работи по-продуктивно и да е по-удовлетворен от позицията, компанията и отговорностите му. Това е важно, защото пандемията повлия сериозно върху разбирането ни за работата изобщо и върху трудовия пазар. „Голямата оставка“ е феноменът, който се свързва именно с преосмислянето на личното, на личните цели.

Изследвания не закъсняха. През 2020 година например, в следствие от пандемията, McKinsey & Company провеждат това проучване на влиянието на личните цели върху работния процес, като интервюират над 800 души на различна възраст в САЩ. Изводът от проучването е, че постигнатите индивидуални цели позволяват на човек да работи по-добре и да е по-удовлетворен с мястото си и в компанията. А това изглежда като най-важният ключ за работодателите, които искат да задържат талантите си – ако знаят какви са индивидуалните цели на служителите им, могат да ги подкрепят и да се възползват от щастливи и продуктивни хора в компаниите си.

В резултат от проучването са идентифицирани именно няколко типа лични цели. Разбира се целите на човек далеч не се ограничават само до тези видове и най-често са комбинирани у всяка личност (и се променят с времето), но обобщено са:

– постигане на успех (влияние, статус, материални доходи);
– грижа за околната среда;
– възможност да помагат на семейство и близки;
– самоусъвършенстване, себепознание, самореализация;
– поддържане на високо обществено одобрение/репутация;
– чувство на принадлежност към социална група/култура/традиция/история;
– получаване на нови впечатления/опит;
– поддържане на чувство за ред и стабилност;
– постигане на равенство и справедливост.

Хора, които усещат, че се движат към своя цел, са четири пъти по-ангажирани с работа и се чувстват пет пъти по-добре. Освен това позитивното отношение към работата и производителността водят до стремежи за развитие и повишение. Съществува и връзка между ангажираността на служителите и печалбите на компанията, но само ако тези печалби се отразяват и на заплащането (обичайно печалбите растат по-бързо от заплатите).

Как личните ви цели да помогнат в работата?
Ако искате да напреднете, трябва да чувствате, че всеки път, щом отворите лаптопа, за да работите, това ви служи и помага за постигнето на личните ви цели. Това звучи лесно и очевидно, но не винаги е така – едно е да обичаш полицейски филми и да си фантазираш как гониш лошите, друго е да вършиш досадната работа в полицейския участък, да даваш дежурства и да обикаляш периметър през нощта.

Когато кандидатствате за работа е ясно, че вашите лични цели не могат да повлияят на целта на компанията. Ето защо трябва да сте наясно със смисъла на живота си предварително и да изберете и търсите  компания, която споделя вашите приоритети и ценности. Например, ако свободата и самореализацията са важни за вас, ще искате да работите в компания, която ви дава гъвкави условия за работа и възможности за учене, а не за такава, където шефът микроменажира всяка минута от деня ви. Ако искате да се грижите за семейството си, ще потърсите компания, която набляга на поддържането на баланса между професионалния и личния живот и т.н.

Ако сте доволни от живота и имате лични цели, намирането на правилната работа и  постиженията в кариерата са точно зад ъгъла. Като добавим и че работодателите тепърва ще създават подкрепяща личните цели на служителите среда, ако искат да ги задържат, то определянето на личните ви цели трябва да е първия ви приоритет.