Кариера

Защо е важно да имате кариерен план?

·

В постоянно променяща се обстановка изглежда трудно и дори невъзможно да се следват основни цели за постигане. Но въпреки това повечето хора имат някаква, макар бегла, представа за целите и стремежите си. Да, бъдещето е несигурно пътуване, но то е много по-управляемо, ако имате план за кариерата си – той може да ви послужи като карта, която да ви отведе, където искате. Защо:

Планирането на кариерата помага за израстването ви.
Наличието на реалистичен план за кариера е план за развитие – и професионално, но и личностно. Когато човек се отдели от лесното, рутинното и си постави цели, той получава нови знания, умения и развива качества. А това са „ценни стоки“, независимо дали планът ще претърпи промени с времето или не. Оставането на едно място, залагането на моментното сигурно прави хората много по-уязвими и всяка криза може да ги изхвърли през борда.

Много е важно да отличите желанията си от реалното планиране. Да имаш желание да планираш кариерата си не означава, че имаш кариерен план. Планирането е ангажимент с времева линия и срокове. Постигането на целите по пътя гарантира задържането на мотивацията, това е единственият сигурен начин да се развивате.

Наличието на кариерен план ще ви помогне да си намерите работа.
Хубавите места за работа по правило изискват предварителен опит, знания, квалификации. Никой не попада просто така на мечтаната работа. Когато изолирате какво точно трябва да постигнете, за да бъдете точен кандидат за нивото, което искате, шансовете ви за междинните успехи по пътя са много по-високи. По-често хората сменят по няколко работни позиции, докато достигнат тази, която целят. Затова е много важно да определите какво точно трябва да постигнете по пътя.

Кариерният план означава по-добро финансово планиране, включително пенсионно.
Реалистичният план за кариера не е свързан само с работата. Той се простира отвъд това, което искате да правите всеки ден и влияе на бъдещето ви, включително пенсионното. Основните познания по финансово планиране, инвестиране, застраховане са задължителни за изграждане от мига, в който започнете да получавате първите си доходи. Може да достигнете върховата точка в кариерата ви на 50-60 години – финансовото планиране ще е стабилността, която ви е нужна, за да достигнете това ниво, но и да осигурите, че след като трудовият ви стаж приключи, ще водите спокоен и стабилен живот.

Наличието на план за кариера може да ви помогне да проектирате бъдещето си по начина, по който бихте искали, но също така може да бъде достатъчно гъвкав, за да се промени, когато вашите лични амбиции и цели се променят. Именно гъвкавостта е гениалният елемент на кариерното планиране – всичко, което правите с план е във ваша полза.