Актуално

Европейският парламент удвои фондовете за Erasmus+

·

След повече от две години преговори и одобрение от Европейския съвет, европейският  парламент одобри програмата Erasmus+ за периода 2021-2027 година. Инвестицията е почти двойна – от 14 на 26.2 милиарда евро. Публикувана е и първата работна програма и покана за 2021.

Какво се променя за следващите години? Три фокуса – включване, екология, дигитализация.

Програмата Erasmus+ ще бъде по-включваща и ще допринесе за оформянаето на живота на милиони млади хора, както се случва в последните десетилетия в 27 държави на ЕС, както и Исландия, Норвегия, Република Северна Македония, Сърбия и Турция.

Програмата ще се фокусира върху адаптирането на човешкия капитал към пазара на труда, който е в постоянна трансформация и ще разшири получаването на нови компетенции, европейска интеграция и адаптиране към големите процеси свързани с еклогичните и дигитални промени. Това ще е възможно и благодарение на нова глава, посветена на включването, което ще позволи на младежи в неравностойно положение да могат да се възползват програмата с допълнителни финансирания.