Кариера

Двете най-важни неща, които правят служителите ви щастливи

·

Хората, които търсят работа в днешната икономика, са склонни да мислят по-малко за удовлетворението си и дали са поставени в работна среда, която предразполага към такива позитивни чувства като удовлетворение и дори щастие. Но това не означава, че работодателят не трябва да мисли много за тези аспекти, защото лошо мотивирани и неудовелтворени хора, които работят с нежелание, водят до намаляване на производителността на труда – на служителя и на компанията.

Какво прави служителите щастливи?
Удвлетворението и щастието могат да произтичат от много и различни фактори – от уважително отношение до безопасност на средата. Работодатели, които са наясно с важните фактори за служителите им, са наясно, че ако ги удовлетворят, ще имат лоялни, доволни и успешни хора в компанията си. Но какво има значение днес за служителите? Най-вече две неща:

Грижата за психичното здраве.
Не само външни фактори като пандемията могат да засягат психичното здраве на служителите. Негативната работна среда е гаранция за психологично натоварване и проблеми. Спокойствието, позитивната среда и положителни отношения трябва да са пръв приоритет за всеки работодател.

Чуваемост.
Като работодател трябва да създадете безопасна среда за споделяне. Служителите ви трябва да се чувстват спокойно и позитивно. А вашата готовност да изслушавате е гаранция за подобряване на работната среда.