Кариера

Да поискам увеличение или не?

·

За повишение на заплатата трябва да има съвпадение на три фактора – обективни заслуги, подходящ начин, точно време. Тук отговаряме на въпроса кога е най-добрият момент да поискате пошение на заплатата.

Правилният момент е от решаващо значение, ето защо не разчитайте на случайно хрумване. Рядко, но моментът може да се предоста и неочаквано – тогава на ход са аргументите и уменията ви за преговори. В общия случай обаче трябва да сте наясно кога е доброто (подходящо) време за искане на увеличение на заплатата.

Когато бизнесът върви добре.
Когато копанията процъфтява е по-вероятно да е склонна да раздава увеличения на заплатите на добре представилите се (вие). Направете добре проучването си. Трябва да сте запознати с това как се развива компанията ви. Четете новини за сектора, новините от самата компания, слушайте разговори. Ако потенциално се чувствате на ръба от съкращение, не е добър момент да искате повишение.

Току що сте завършили успешно голям проект.
Ако току що успешно сте завършили проект, това определено е добър момент да поискате увеличение на заплатата. Аргументите ви ще са свежи, ще имате налице качествено и количествено измерим принос за успеха. Но не трябва да искате увеличение след всеки проект, изчакайте наистина брилянтно представяне и постижение и тогава.

Ако е минала повече от година от последното ви повишение.
Повечето компании увеличават заплатите на годишна база около края на фискалната година. Трябва да проследявате тези динамики, за да не искате повишение в неподходящ момент или няколко пъти годишно.

Когато дойде време за прегледи на ефективността.
Какво по-добро време за повишаване, отколкото когато се оценява представянето ви? Може да помогне за повишаването да стане по-бързо, ако изпратите писмо за увеличаване на заплатата в очакване на отличен преглед на изпълнението. Или да изчакате шефът ви да каже какъв прекрасен служител сте.

Когато заплатата ви е под пазарната.
Вашият работодател ще приеме по-сериозно молбата ви за увеличение на заплатата ви, ако в момента получавате заплащане под пазарната ставка за някой на вашата позиция.

Когато сте поели повече отговорности.
Дори ако трудовата ви характереистика не се е променила, ако наскоро сте имали увеличение на ежедневните си задължения, това трябва да бъде отразено в компенсацията ви. Това важи и за служители, които са преминали изпитателен срок на длъжността си и им е обещана промяна в статуса след това.

Когато сте подобрили своите умения или квалификация.
Ако наскоро сте научили как да изпълнявате нови функции, които повишават стойността ви за компанията, това създава сериозен аргумент да поискате увеличение на заплатата.