Кариера

Въпроси, към които да се отнасяте с особено внимание по време на интервю

·

Има няколко типа въпроси на интервю, които са неетични, подвеждащи и дискриминационни и за съжаление има непрофесионални интервюиращи, които ги задават. Такива въпроси също така могат да нарушават Закона за защита от дискриминация и Закона за защита на личните данни. А изискването такава информация да се появява във формуляри за кандидатстване е сериозна червена лампа за вас като кандидат дали искате да работите за такъв работодател. Разбира се има и просто неопитни интервюиращи, които могат да се впуснат в такива въпроси, за да провеждат разговора по-неформално и дори изпадат в клюкарстване т.е не е нужно задължително въпросите да имат някакви злонамерени цели.

Има и някои изключения, когато се касае за специфична роля или обстоятелство, но професионалисти разговарят за трудностите, които би имал кандидата например с цел да установят как могат да ги преодолеят, а не за да отхвърлят кандидат. Целта на кандидатстването и интервюто е да се прецени вашата професионална годност да извършвате определен тип труд и нищо повече. Никой не би трябвало да се интересува какво работи партньорът ви и имате ли такъв изобщо.

Ако ви зададат тези въпроси, независимо дали умишлено или не, най-добре е да сте подготвени, за да не се смущавате по време на интервюто.

Въпроси за семеен живот:
Женен/омъжена ли си?
Имате ли деца?
Бременна ли сте?
Какво работи съпруга/съпругата Ви?
Планирате ли да имате деца? Кога?

Въпроси за интервю за етнос:
Каква е Вашата националност?
От какъв етнос сте?

Въпроси за религия:
Коя църква посещавате?
Каква е религията Ви?
Религиозен ли сте?

Въпроси за жизнена ситуация:
Имате ли имот?
Давате ли под наем?
Имате ли апартамент?
Има ли някой, който живее с вас?
С родителите си ли живеете?
Имате ли ипотечен кредит?

Въпроси за възрастта:
На колко години сте?
Кога сте родени?
Кога е рождения Ви ден?
През коя година сте завършили гимназия/университет?

Не отделяйте много внимание на тези въпроси, когато се подготвяте за интервю и не се настройвайте, че такива въпроси ще ви бъдат зададени, защото това е негативна нагласа, а не бива да подхождате „на нож“ още преди да знаете дали изобщо ще ви ги задават.

В случай, че ви попитат такъв въпрос, бъдете спокойни, кратки и лаконични. Кажете, че не се чувствате удобно да дискутирате теми от личния си живот и жизнена ситуация в професионална среда и наблегнете на това, че предпочитате да говорите за вашите професионални опит и качества за позицията.