Кариера

Въпросите, които да зададете, преди да приемете работата

·

В края на интервюто е рутинно интервюиращият да попита имате ли въпроси – не казвайте, че нямате, това не говори добре за вашия интерес. Интервюиращият иска да знае, че се интересувате от позицията, че сте ангажирани и че имате критично мислене. Разбира се, не е желателно да измисляте въпроси на момента, трябва да сте подготвени предварително. Възползвайте се от шанса, който ви дава този въпрос – работата е двупосочна улица – и задайте проницателни въпроси, които ще ви ориентират по-добре дали това е ролята за вас.

Какъв е стилът на управление (и на кого ще докладвам директно)?
Ако не обичате да сте микроуправлявани, този въпрос е за вас. Трябва да разберете на кого ще се отчитате и какъв е стилан на управление – той се различава много от различни позиции, но и от личностите, които ги заемат. Не само интервюиращият трябва да тества дали сте подходящ за позицията си, но и вие трябва да анализирате дали тя е подходяща за вас.

Дайте пример за успешен служител на тази позиция.
Задаването на този въпрос ще ви ориентира какви умения, знания, проекти ще се очакват от вас – вместо да откриете по-късно, че работата е твърде (или никак) предизвикателна. Трябва да калибрирате очакванията си правилно, още преди да започнете.

Защо тази позиция е отворена?
Има няколко варианта за отговор, които ще ви ориентират. Единият е, екипът да се разширява и да има нужда от нов човек на нова роля. Това говори добре за развитието на компанията като цяло. Другият е предишният служител да е освободен или да е избрал да напусне компанията. Третият е човекът да е бил повишен. Внимавайте какво ще ви отговорят на този въпрос, защото отговорът може да е червен флаг, а може и да е добра индикация.

Можете да зададете още много въпроси от сферата на фирмената култура, условията и др. Важното е да не пренебрегвате тази част от интервюто, а да се възползвате максимално от информацията, която ще получите, за да решите дали е подходяща за вас работата.