Актуално

Време ли е АI да замести мениджърите по наемане при провеждане на интервю?

·

Хората се чувстват все по-комфротно с технологиите и те навлизат във всяка сфера на живота ни, но може ли изкуствен интелект (АI) да играе положителна роля в задаването на въпроси по време на интервю за работа, особено такива, които по принцип звучат несвойствено например „Коя е най-голямата Ви слабост?“.

Modern Hire, платформа за видео интервюиране и оценки преди наемане, се заема да провери това с пускането на Automated Interview Creator (AIC) – инструмент, чиято цел по същетво е да елиминират предубежденията, а оценкта да се основава на наука. За целта се обединяват Industrial-Occupational (I-O) психолози, за да създадат библиотека от въпроси, предназначани да се усъвършенстват въпросите, от които се нуждае кандидатът за успешно представяне за позицията.

На пръв поглед въпросите, генерирани в инструмента, изглеждат стандартно за поведенческо интервю като „Опишете трудно решение, което трябваше да вземете на работа“ или „Дайте пример за сложен проблем, който трябваше да решите в последните 6 месеца“ и т.н. Инструментът AIC обаче е предназначен да работи с друг на Modern Hire Automated Interview Scoring (AIS). Това е функция за видео интервю при поискване, в която кандидатът отговаря на въпроси, а изкуственият интелект оценява отговорите, като системата е допълнена от обработка на естествен език. В инструмента се качват само преписи на отговорите, така че идентифициращите характеристики на хората не се виждат.

Д-р Майк Хюди, главен научен директор в Modern Hire,  споделя пред Fast Company, че системата е в състояние да оцени отговорите на кандидатите точно и безпристрастно. AIC вече е излязъл от шестмесечен бета тестинг в осем компании. Хюди казва, че опцията е добавка към абонамент технологии за интервю, основаващ се на фиксирана такса според броя на служителите.

Според Хюди моментът AI да навлезе в подбора е сега, когато много компании се борят да заемат голям брой отворени позиции, а интервюиращите не могат да преминат през процеса в мащаб и бързина. За някои видове роли процесът е намален от седмици на няколко дни като в същото време не се нарушава качеството на решенията за заемане, а инструментът достига до целта си да оцени основните компетенции и поведението, което е необходимо за успешно предстсавне в конкретна роля.