Умения

Визуализацията или как правилно да си мечтаете желанията ви да се сбъднат

·

Визуализацията е механизъм, при който умът създава мисловен образ като мишена. Много хора възприемат визуализацията като вид подхранване на надеждите – направете табло на желанията и го гледайте често, това ще „задвижи“ Вселената и в крайна сметка ще получите това, на което се надявате. Лошото в този най-разпространен сценарий е, че при него липсва връзката с реалността. Няма смисъл да мечтаете да живеете в къща на брега на морето, ако не правите нищо, за да я имате.

Рационалните хора са подозрителни към тази техника, защото изглежда ненаучна и езотерична, но всъщност тя не е свързана с астрални проекции и по-висока интелигентност. Но ефективната визуализация е мисловен процес, подкрепен от научни доказателства.

Това е широко използван метод – например спортните психолози смятат, че визуализацията подпомага подобряването на представянето на спортистите, преодоляване на страховете и по-бързо възстановяване от травми. Психолзите препоръчват визуализация, когато става дума за усвояване на нови умения, постигане на трудни цели, поддържане на спокойствие в напрегнати ситуации и др.

Ефективната визуализация включва както обекта на желание, така и действията за постигането му. Ще трябва да си представите не само целта, а и стъпките до нея: каква е посоката, в която ще работите, какви пречки трябва да преодолеете, как ще го направите. Това не е толкова приятно, колкото обикновеното мечтаене, но пък е ориентирано към резултат.

Как да използвате ефективната визуализация правилно.

Поставете ясна цел, която да може да бъде измерена.
Когато избирате картина за визуализация, опитайте се да я направите възможно най-точна и конкретна. Например, ако искате да пишете книга, то представете си в колко часа всеки ден работите по нея.

Представяйте си детайли.
Представете си как работите по целите си стъпка по стъпка. Добавете възможно най-много подробности – къде се намирате, какво сте облекли и т.н.

Свързвайте сетива.
Когато визуализирате, опитайте се да си представите аромати, вкусове, шумове, тактилни усещания в максимални подробности.

Пишете сценарии.
Хората, които си поставят целите на хартия, са по-склонни да постигат целите си. Напишете си сценарий за визуализация на лист или в аудио формат. Повторното слушане или препрочитането ще ви помогне да формирате по-ясен образ.

Ако техниката за визуализация все още ви се струва съмнителна, опитайте първо да постигнете някаква малка цел – например да правите 8 000 крачки или да намерите работа на непълно работно време или да си направите личен бранд. Когато се убедите, че ефективната визуализация работи, с опита ще дойдат и по-големите и важни цели, и тяхното постигане.