Новата реалност

Kaкви са тенденциите, които ще се отразят на бъдещето на труда

·

Махалообразни промени

Преход от проектиране на ефективност към проектиране на устойчивост. Преди кризата COVID-19, 55% от организационните промени бяха насочени към рационализиране на ролите, веригите за доставки и работните потоци за повишаване на ефективността. За съжаление, този път доведе до крехки промени, което в момента подтиква организациите да дават проиритет на устойчивостта толкова, колкото и на ефективността. Предоставянето на по-разнообразна, адаптивна и гъвкава възможност за кариера помага на служителите да придобият многофункционални знания и обучение, необходими за все по-гъвкавите организации. Освен това организациите трябва да преминат от опитите за „прогнозиране“ (т.е да се насочват към конкретен набор от бъдещи умения) към „реагиране“ (да се структурират така, че да могат бързо да реагират на внезапни промени).

Увеличаване на организационната сложност. През следващите няколко месеца големите компании ще стават още по-големи и сложни. Това повишаване на сложността ще принуди ръководителите да развиват нови оперативни модели и вероятно те ще са все по-гъвкави, за да помогнат на ръководоителите да управляват тези все по-сложни структури.

Pages: 1 2 3