Новата реалност

Kaкви са тенденциите, които ще се отразят на бъдещето на труда

·

Нови явления

Сред новопоявилите се тенденции са разделянето на критичните умения от критичните роли. Ръководителите предефинират категориите – служители в критични стратегически роли, служители с критични умения и служители в критични роли в работния процес.

„Разделянето на критичните умения от критичните роли измества фокуса върху обучението на служителите за развиване на умения, които потенциално да отворят множество пътища за тях, вместо да се фокусираме върху подготовката за конкретна следваща роля “, казва Емили Роуз Макри, директор HR на Gartner. „Организациите трябва да преосмислят своите планове за приемственост и могат да разширят обхвата на ролите, смятани за част от пътя на развитие за потенциални бъдещи приемници на дадена роля.“

Появяване на нови работодатели от най-високо ниво. Тъй като пазарът на труда започва да се връща към нормалното си състояние, кандидатите ще искат да знаят как компаниите са се отнасяли към работната си сила по време на избухването на COVID-19. Организациите трябва да балансират решенията, взети днес, за да се справят с непосредствените проблеми, възникнали от пандемията и с дългосрочното въздействие върху техния бранд, което ще обхване следващите няколко години.

Pages: 1 2 3