Now Reading
Kaкви са тенденциите, които ще се отразят на бъдещето на труда

Kaкви са тенденциите, които ще се отразят на бъдещето на труда

Определянето как работното място ще бъде преустроено, заради COVID-19, не е лесна задача. В момента много анализатори се занимават с това, което изглежда обезсърчаваща задача. При всички положения е важно да се разбере, че ни очакват мащабни промени и промени в начина на това как хората правят бизнес и работят изобщо.


Промените биха могли да се отделят в три  категории – ускоряващи се тенденции, нови явления (които не са били част от прогнози преди) и махалообразни промени (временни, краткосрочни промени). Какво включва всяка от тях:

Ускоряващи се тенденции

Сред ускоряващите се тенденции първата е тази, която вече всички знаем – увеличаването на хората, които ще работят от дистанция. Анализ на HR Gartner (голяма изследователска и консултантска HR компания в САЩ), 48% от служителите вероятно ще работят отдалечено поне известно време, след като отмине пандамията. Всъщност 74% от финансовите директори възнамеряват да увеличат отдалечената работа на служителите в организациите, които управляват. Ето защо дигитални умения, компютърна грамотност и умения за дигитално сътрудничество ще са приоритетни, а HR специалистите обмислят как концепцията за отдалечен труд ще се отрази на управлението на ефективността, как ще се определят целите и оценяват служителите.

Ускоряваща се тенденция е и разширеното събиране на данни (работодателите увеличават пасивното проследяване на служителите, тъй като работната им сила е отдалечена), което поставя редица етични въпроси пред използването на данни на служителите (включително здравни).

See Also

Друга ускоряваща се тенденция е ролята на работодателя като мрежа за социална сигурност. Работодателите ще разширят участието си в живота на своите служители, чрез увеличаване на подкрепата за психичното здраве, разширяване на обхвата на здравеопазването им.

Сред ускоряващите се тенденции е и постепенното отпадане на концепцията за пълен работен ден като мярка за икономия на разходи – според същата агенция 32% от компаниите и организациите заменят служителите на пълен работен ден с почасови, което им осигурява повече гъвкавост при управлението на работната сила.

Pages: 1 2 3
What's Your Reaction?
Може и по-добре
0
Не ми допада
0
Става
0
Страхотно
0
Супер
0

© 2020 Mindhire.me | All Rights Reserved

Scroll To Top