Новата реалност

Kaкви са тенденциите, които ще се отразят на бъдещето на труда

·

Определянето как работното място ще бъде преустроено, заради COVID-19, не е лесна задача. В момента много анализатори се занимават с това, което изглежда обезсърчаваща задача. При всички положения е важно да се разбере, че ни очакват мащабни промени и промени в начина на това как хората правят бизнес и работят изобщо.


Промените биха могли да се отделят в три  категории – ускоряващи се тенденции, нови явления (които не са били част от прогнози преди) и махалообразни промени (временни, краткосрочни промени). Какво включва всяка от тях:

Ускоряващи се тенденции

Сред ускоряващите се тенденции първата е тази, която вече всички знаем – увеличаването на хората, които ще работят от дистанция. Анализ на HR Gartner (голяма изследователска и консултантска HR компания в САЩ), 48% от служителите вероятно ще работят отдалечено поне известно време, след като отмине пандамията. Всъщност 74% от финансовите директори възнамеряват да увеличат отдалечената работа на служителите в организациите, които управляват. Ето защо дигитални умения, компютърна грамотност и умения за дигитално сътрудничество ще са приоритетни, а HR специалистите обмислят как концепцията за отдалечен труд ще се отрази на управлението на ефективността, как ще се определят целите и оценяват служителите.

Ускоряваща се тенденция е и разширеното събиране на данни (работодателите увеличават пасивното проследяване на служителите, тъй като работната им сила е отдалечена), което поставя редица етични въпроси пред използването на данни на служителите (включително здравни).

Друга ускоряваща се тенденция е ролята на работодателя като мрежа за социална сигурност. Работодателите ще разширят участието си в живота на своите служители, чрез увеличаване на подкрепата за психичното здраве, разширяване на обхвата на здравеопазването им.

Сред ускоряващите се тенденции е и постепенното отпадане на концепцията за пълен работен ден като мярка за икономия на разходи – според същата агенция 32% от компаниите и организациите заменят служителите на пълен работен ден с почасови, което им осигурява повече гъвкавост при управлението на работната сила.

Pages: 1 2 3